Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Bewindvoering

Onderbewindstelling

Bewind beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet goed kunnen omgaan met hun (toekomstige) geld en bezittingen.
Bewind beschermt ook mensen die hun geld verkwisten of problematische schulden hebben. Hieronder is een korte duidelijke video over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtsstaat:

 

Wat doet de bewindvoerder nadat de beschikking door iedereen is ontvangen?

Als eerste komt de bewindvoerder bij cliënt langs voor een vervolggesprek. In dat gesprek is het van belang dat alle financiële omstandigheden worden besproken en worden ingezien. Dat wil zeggen, rechthebbende (onderbewindgestelde), eventueel in bijzijn van betrokkenen, geeft uitleg over zijn/haar huidige situatie. Daarbij overhandigt hij/zij alle financiële papieren die van belang zijn.

De bewindvoerder gaat alle papieren ordenen en in kaart brengen. Ook opent hij/zij 2 bankrekeningen namelijk een beheerrekening en een leefgeldrekening. Alle instanties en bedrijven worden aangeschreven waarbij de bewindvoerder zich kenbaar maakt en ervoor zorgt dat alle belanghebbende post bij de bewindvoerder terechtkomt. Vanaf dat moment zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat het inkomen en de vaste lasten beheerd worden. 

Bij een schuldenpositie zal worden onderzocht en overlegd wat de beste oplossing is om de schulden te stabiliseren en zo mogelijk op te lossen. De bewindvoerder zal ervoor zorgen dat de rechthebbende leefgeld ontvangt. Dit zal in overleg gaan waarbij rekening wordt gehouden met de leefomstandigheden van de rechthebbende.

Het uitgangspunt is de situatie van rechthebbende zo spoedig mogelijk te stabiliseren en te structureren. Het is daarom van belang dat de rechthebbende open en eerlijk is en vermeld wanneer er omstandigheden wijzigen. 

Bewindvoering