Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Mentorschap

 

Mentorschap is voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zoals over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. Dit kan het gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand. Een mentor kan dan een aantal beslissingen nemen, zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit kunnen beslissingen zijn op het persoonlijke vlak of over feitelijke dingen. Hij regelt de wenselijke zorg, onderhandelt met de zorgaanbieder en ziet toe op het naleven van gemaakte afspraken.

De mentor heeft de volgende taken:

  • Het onderhouden van contacten met hulpverleners.
  • Het plegen van overleg met diverse hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan.
  • Ervoor zorgen en erop toezien dat de betrokkene zorg krijgt volgens het zorgplan.
  • Het plegen van overleg met de financieel vertegenwoordiger over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de betrokkene.

SB Bewind streeft er naar een zo goed mogelijke samenwerking en betrokkenheid met de rechthebbende alsmede zijn of haar netwerk.